Luyckx & Van Audenhoven, Boulengier en Wise Consult onder 2 daken !

Samen staan we sterker !

In een wereld waar alles continu in beweging is, waar veranderingen elkaar snel opvolgen, waar het internet heerst over de wereld en digitalisering niet meer te stuiten is, zouden we haast vergeten dat het uiteindelijk om ‘mensen’ gaat.

Als verzekeringsmakelaars willen we mee zijn met de tijd en dienen we ervoor te zorgen dat we onze klanten de beste service blijven geven.

Onze maatschappij evolueert en verandert snel. Nieuwe uitdagingen en opportuniteiten dienen zich aan, maar evengoed nieuwe gevaren. Onvermijdelijk vertaalt zich dat ook in nieuwe regels en wetten om onze maatschappij te beschermen, welvaart te creëren en te streven naar welzijn voor iedereen.

Wise Consult, Luyckx & Van Audenhoven en Boulengier willen zich wapenen voor de toekomst en brengen hun ervaring en competentie samen in één nieuw geheel.  Zo kunnen we, vandaag en morgen, ons perfect ontfermen over de noden en wensen van onze klanten en zijn we klaar voor de toekomst samen met u.

Samen staan we sterker, kunnen we inspelen op nieuwe trends en behoeften, kosten drukken en efficiënter werken.
Geen twijfel dat onze slagkracht zal toenemen en dat in het belang van onze klanten.

Onze klanten steeds op de 1ste plaats !

Groter worden is niet het opzet, maar ook in de toekomst dicht bij onze klanten staan en vertrekken vanuit wederzijds vertrouwen en respect is wat Wise Consult, Luyckx & Van Audenhoven en Boulengier willen bestendigen.

Dat kunnen we elk afzonderlijk met veel moeite, maar samen moeiteloos. Tijd blijven vrijmaken voor een gesprek, onze klanten respectvol behandelen en lange termijn relaties uitbouwen. Dat is het pad dat we samen met u willen bewandelen.

Wij ontvangen u graag in onze kantoren te Halle – Parklaan 1 en te Pepingen – Ninoofsesteenweg 93, maar met genoegen verplaatsen we ons ook tot bij u thuis.

Het klopt dat tal van zaken veranderen en dat we ons moeten aanpassen, maar we eindigen met de boodschap dat wij dezelfde blijven en u verder zullen dienen op onze vertrouwde professionele en menselijke manier.

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u ons tot nog toe heeft geschonken en zullen alles in het werk stellen om ook in de toekomst dit vertrouwen te verdienen.

Nieuwe locatie

Officiële opening Dienstencentrum Artmosfeer

Op 25 augustus 2017 werd het Dienstencentrum Artmosfeer officieel geopend.

Het dienstencentrum is een verzamelplek waar verschillende competenties binnen de financiële sector worden samengebracht ten behoeve van particulieren, zelfstandigen en KMO’s.

Aldus herbergt Dienstencentrum Artmosfeer onder meer de burelen van Wise Consult.

Deze zijn gelegen op de Ninoofsesteenweg 93, te 1670 Pepingen.

Meer dan ooit kunnen we op deze locatie inzetten op het verstrekken van advies in mensentaal te midden van een huiselijke omgeving.

Onze nieuwe locatie biedt ons ook de mogelijkheid om regelmatig infosessies in te plannen.

Het startschot van deze infosessies wordt gegeven met een naam van formaat!

Op vrijdag 22 september 2017 verwelkomen we om 19u30 Pascal Paepen!

Meer info en inschrijven:

Wise Consult en Wise Insurance worden 1!

Heel wat nieuws in 2017

 

Voor Wise Consult, makelaar levensverzekeringen & kredieten en Wise Insurance, makelaar varia-verzekeringen, houdt 2017 veel nieuws in.

 

Reeds in het najaar van 2016 hebben we besloten onze verzekeringsactiviteiten te bundelen in één bedrijf, namelijk Wise Consult. Dit verandert voor de klanten helemaal niets, maar zorgt wel voor een vereenvoudiging van onze werking.

 

Om onze groei in goeie banen te leiden zullen we vanaf 2017 onze activiteiten onderbrengen op een nieuwe en ruimere locatie. Wise Consult zal zich van dan af vestigen op de Ninoofsesteenweg 93 te 1670 Pepingen.

 

Het team van Wise Consult bestaande uit Tom Van Acker, Chris Van der Speeten en Serge Vanlulle is in de loop van 2016 versterkt met de komst van Laszlo Vergauwe.

 

In onze nieuwe kantoren te Pepingen kunnen wij u op een gepaste, discrete en professionele wijze ontvangen en uw dossier naar behoren beheren. Dit met respect voor de in voege zijnde regelgeving uit hoofde van de financiële autoriteiten in België.

 

Met genoegen zullen wij al onze klanten uitnodigen op een officiële opening van onze nieuwe kantoren. Teneinde dit gebeuren ordentelijk te organiseren, verkiezen we deze opening te plannen nadat we volledig operationeel zijn in Pepingen. U mag hiervoor een uitnodiging verwachten tegen de lente van 2017.