Heel wat nieuws in 2017

 

Voor Wise Consult, makelaar levensverzekeringen & kredieten en Wise Insurance, makelaar varia-verzekeringen, houdt 2017 veel nieuws in.

 

Reeds in het najaar van 2016 hebben we besloten onze verzekeringsactiviteiten te bundelen in één bedrijf, namelijk Wise Consult. Dit verandert voor de klanten helemaal niets, maar zorgt wel voor een vereenvoudiging van onze werking.

 

Om onze groei in goeie banen te leiden zullen we vanaf 2017 onze activiteiten onderbrengen op een nieuwe en ruimere locatie. Wise Consult zal zich van dan af vestigen op de Ninoofsesteenweg 93 te 1670 Pepingen.

 

Het team van Wise Consult bestaande uit Tom Van Acker, Chris Van der Speeten en Serge Vanlulle is in de loop van 2016 versterkt met de komst van Laszlo Vergauwe.

 

In onze nieuwe kantoren te Pepingen kunnen wij u op een gepaste, discrete en professionele wijze ontvangen en uw dossier naar behoren beheren. Dit met respect voor de in voege zijnde regelgeving uit hoofde van de financiële autoriteiten in België.

 

Met genoegen zullen wij al onze klanten uitnodigen op een officiële opening van onze nieuwe kantoren. Teneinde dit gebeuren ordentelijk te organiseren, verkiezen we deze opening te plannen nadat we volledig operationeel zijn in Pepingen. U mag hiervoor een uitnodiging verwachten tegen de lente van 2017.